Hymatek

Arkiv for april, 2014

Kontrakt med Eidsiva Vannkraft AS

Hymtek Controls har inngått avtale med Eidsiva Vannkraft AS for oppgradering av eksisterende elektroniske turbinregulatorer på Øyberget 1, 2 og 3, Framruste, Torpa og Lomen. Totalt 7 enheter skal skiftes ut. Fire enheter oppgraderes høsten 2014 og resterende enheter oppgraderes våren 2015. I tillegg til turbinregulatorene skal Hymatek, i samarbeid med systemavdelingen til Rainpower, utføre nye/verifisere eksisterende transientanalyser for stasjonene.

Les mer

Leveranser til Tanzania

Hymatek har nylig inngått avtale med Jacobsen Elektro om å levere utstyr til kraftverkene Kihansi og New Pangani i Tanzania. På Kihansi skal det leveres to elektroniske turbinregulatorer. På New Pangani skal det leveres to statiske magnetiseringer. Etter planen skal utstyret idriftsettes tidlig 2015.

Les mer

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet