Hymatek
Foto: «Kammerfoss kraftstasjon» av PeltonMan - Eget verk. Lisensiert under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons

Vellykket idriftsettelse på Kammerfoss

I slutten av juni utførte Hymatek en vellykket idriftsettelse av elektronisk regulator for Kammerfoss Kraftverk og Skagerak Kraft. Regulatoren var av typen HYMAREG ® 10S (aggregatregulator). Dette er en kombinasjons-regulator som inkluderer en komplett statisk magnetisering og en fullverdig turbinregulator. Dette er en kompakt, driftssikker og kostnadseffektiv løsning. HYMAREG 10S for statisk magnetisering er en videreutvikling av HYMAREG 10B som benyttes ved børsteløse applikasjoner.

Les mer
HYDROTROL

Oppgradering av elektronisk turbinregulator

Hymatek har inngått ytterligere en kontrakt på oppgradering av elektronisk turbinregulator, denne gang fra NTE Energi. Oppgraderinger av eksisterende regulatorer, utført av Hymatek Controls,  er en kostnadseffektiv og hurtig måte å oppgradere stasjonen på. Vi opplever stor pågang på denne typer jobber. Vi utfører dette både på eksisterende elektronisk turbinregulator og på eksisterende elektronisk regulator for magnetisering (AVR).

Les mer

Første leveranse i BB4 en suksess

Hymatek har nylig idriftsatt ny turbinregulator på aggregat 2 på Rana Kraftverk. Prosjektet har blitt gjennomført i henhold til avtalt tidsplan og i henhold til avtalt nedetid. Demontasje på anlegg startet allerede 4 måneder etter signert kontrakt. Sterk innsats fra både kunde og Hymatek, sørget for at aggregatet var på luften igjen etter kun 4 ukers nedetid. Statkraft prosjektleder, Svein Erling Strømseth Pedersen, forteller at han er godt fornøyd med leveransen og innsatsen i prosjektet.

Les mer

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework