Hymatek
HYMATEK > Digital > Condition Monitoring

Condition Monitoring

 

Hymatek Controls Condition Monitoring System er et komplett system for tilstandsovervåkning for prediktivt vedlikehold av vannkraftverk, ved hjelp av maskinlæring og skyløsninger. Vi leverer hele kjeden fra sensor til datalagring i datasenter, med visualisering og analyse for feildeteksjon og sub-optimal drift. Ved å ha full kontroll på tilstanden til utstyret til en hver tid, kan vedlikehold planlegges slik at nedetid minimeres og blir gjort på best mulig tidspunkt.

Vi igangsetter og gjør service på kritiske systemer i vannkraftverk på ukentlig basis, der vi blant annet håndterer sensorinstallasjoner og integrasjon av kontrollere til ulike systemer på anlegget. Vår løsning er installert direkte på sensornivå, noe som betyr at dataforringelse på grunn av gamle systemer og trege protokoller unngås. Med vår grundige kunnskap om de hydrauliske, mekaniske og elektriske systemene, kjenner vi den nødvendige instrumenteringen og dataoppløsningen for å monitorere den sentrale dynamikken i prosessen. Dette er helt essensielt for tilstandsovervåking.

Dette er grunnen til at vårt system er utviklet for å håndtere 100Hz kontinuerlig datastrøm fra alle analoge sensorer som typisk er tilgjengelige på anlegget. Sammen med kunden vurderer vi gjeldende instrumentering, og foreslår potensielle nye sensorer som anbefales for en fullstendig kartlegging av tilstanden til kraftverket.

Så stor datamengde krever et storskalasystem fra dag én. Vi har designet vårt system på skyløsninger med vår maskinlæringspipeline som kan skaleres fritt etter behov.

Les mer i delene Cloud and Maskinlæring.

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework