Hymatek
Capture Theme > Digital > Connexi®

Connexi®


Connexi er vår egenutviklede regulatorplattform. Connexi tar seg av lavnivå signalbehandling og regulering i blant annet turbin– og spenningsregulatorproduktene våre.

Connexi er en mikrokontroller-basert regulatorenhet og er designet for å overta etter vår forrige regulatorplattform som har vært levert siden 2004. Regulatorenheten leveres normalt med en skjermenhet. Denne brukes under idriftsettelse, feilsøking og generell visning av verdier til anleggspersonell.

Connexi leveres også med visning av brukergrensesnittet via TCP/IP-forbindelse på for eksempel anleggets kontrollroms-PC.

Brukervennlighet på topp

Høy brukervennlighet er kostnadsbesparende fordi det reduserer tiden på opplæring, feilsøking og administrative oppgaver rundt produktet. I utviklingen av Connexi plattformen har det blitt lagt ned mye arbeid i å strømlinjeforme de vanligste arbeidsprosessene: konfigurering/parametrisering, testing på anlegg, feilsøking og sanntidslogging.

  • Situasjonsoversikt: Brukergrensesnittet har blitt designet for at operatøren enkelt skal kunne få forstå hva regulatoren «tenker» til enhver tid.
  • Idriftsettelse: Foruten test-funksjoner som er svært enkle i bruk finnes flere verktøy for å effektivisere arbeidsprosessene rundt idriftsettelsen.
  • Feilsøking: Serviceoppdrag på anlegg i dag innebærer uforholdsmessig mye tid på feilsøking på grunn av lite brukervennlige systemer. Connexi plattformen minimerer tiden på feilsøking ved å presentere nåværende og historiske feil på en ryddig måte slik at anleggspersonell kan feilsøke på egenhånd.

Høy kvalitet

Vår programvare holder en høy grad av kvalitet. Dette gjør vi ved å utvikle standard programvare framfor anleggsspesfikk programvare. Anleggstilpasning gjøres gjennom å konfigurere aktive funksjoner og regulatorens oppførsel.

  • Standard programvare: Samme programvare på tvers av alle anlegg sikrer et gjennomtestet produkt.
  • Kompetanse: Vår interne kompetanse på vannkraft og regulering kombinert med ekstern spesialkompetanse på elektronikk og programvare ble brukt for å utvikle en plattform av høy kvalitet.
  • HIL-simluering: Fra de vanligste til de mest utenkelige scenarioer blir testet i simulator før programvaren blir levert til kunde. Dette gjør vi gjennom såkalt «Hardware in the Loop»-testing som gir en meget realistisk testing rett på kontorpulten.

Lang levetid

Produkter med lang levetid vil gjennomgå flere oppgraderinger i løpet av sin livssyklus. Dette krever en gjennomtenkt arkitektur for programvareversjoner og innlemming av ny teknologi i produktet.

  • Leverandøruavhengighet: Med vår egen regulatorplattform kan vi videreutvikle produktene våre i nye retninger uten å være bundet til en enkelt leverandør.
  • Oppgraderinger: Våre produkter utvikles kontinuerlig basert på tilbakemeldinger fra kunder og krav fra bransjen. Connexi er designet slik produktet kan utvikle seg gjennom oppgradering av programvare samtidig som migrering av konfigurasjon er en smidig prosess.
  • Programvareversjoner: Grensenitt mot andre systemer er spesielt viktig når mange leverandører er involvert. Connexis standardiserte programvareversjoner og definerte grensesnitt gjør håndtering av kompatibilitet mellom systemer enklere for alle parter.

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework