Hymatek
Capture Theme > Nyheter > Nyhetsarkiv > Nyheter > Kontrakt på Ringedalen Kraftverk

Kontrakt på Ringedalen Kraftverk

Hymatek har signert kontrakt for leveranse av en elektropakke til Ringedalen kraftverk. Ringedalen er et nytt kraftverk til Statkraft.  Hymateks leveranse består av kontroll- og apparatanlegg, vern og hjelpesystemer, 66kV og 24kV kabler, montasje og idriftsettelse.

Kontrollanlegget er et HYMACON® 12 system, som baserer seg på Hymateks egenutviklede aggregatregulator HYMAREG®. HYMAREG håndterer alle tidskritiske operasjoner som turbinregulering og magnetisering, mens øvrig kontrollanleggsfunksjonalitet er bygget inn i PLS.

«Kontrollanlegget er utviklet etter prinsipper fra småkraft. Standardisering har hele tiden vært et fokusområde. Å få ned kostnadene har vært særdeles viktig i utviklingen av HYMACON som produkt. Vi er svært glade for tillitten Statkraft nå har vist oss og vi ser frem til å ta fatt på prosjektet», sier daglig leder i Hymatek Controls, Terje Brekke.

 

Daglig leder i Hymatek Controls, Terje Brekke, sammen med Statkrafts utbyggingssjef Nordisk Vannkraft, Jon Ulrik Haaheim.

Daglig leder i Hymatek Controls, Terje Brekke, sammen med Statkrafts utbyggingssjef Nordisk Vannkraft, Jon Ulrik Haaheim.

Om Prosjektet
Ringedalen kraftverk skal bygges i Tyssedal-området.  Anlegget består av 2 x 11,5MW horisontale Pelton-maskiner med middelproduksjon på 60GWh. Anlegget skal etter planen ferdigstilles i 2017.

For nærmere informasjon om prosjektet, vennligst se her: http://www.statkraft.no/media/pressemeldinger/2015/statkraft-bygger-ringedalen-kraftverk/

Om Produkter
For informasjon om Hymateks produkter, vennligst se her: http://www.hymatek.no/produkter/

 

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework