Hymatek
HYMATEK > Nyheter > Nyhetsarkiv > Nyheter > Kurs i turbinregulator og vannveisdynamikk med ICH

Kurs i turbinregulator og vannveisdynamikk med ICH

I perioden 4.12 – 8.12 ble det avholdt kurs i turbinregulator og vannveisdynamikk i regi av ICH. I år som tidligere var Hymatek Controls invitert som bidragsyter til kurset. Dette året ble kurset avholdt på Kafue Gorge Regional Training Centre i Zambia.

Kafue Gorge regional training centre

 

Kort om ICH.

ICH – International Centre for Hydropower – er en nullprofitt organisasjon med støtte fra NORAD som gjennom kurs og andre aktiviteter ønsker å øke kompetansen og promotere bærekraftig utvikling i vannkraft. Les mer om arbeidet til ICH på deres hjemmeside: http://www.ich.no/

 

Kurset i 2017 samlet totalt 16 deltakere fra Zambia, Uganda, Malawi, Tanzania og Nepal.

Noen av deltakerne på tur til Kafue Gorge power station

Fra Hymatek stilte Bjørnar Svingen og Kristoffer Kjelstadli på temaene vannveisdynamikk og elektronisk turbinregulator. Det var stor interesse fra deltakerne og mange spørsmål under begge sesjonene.

Det ble også avholdt en tur til Kafue Gorge power station.

Kafue Gorge ble bygger mellom 1967 og 1973 og består av seks Francis aggregater på 150 MW hver. Flere norske leverandører var med under byggingen av kraftverket hvor Kværner var leverandør av turbin.

I senere år har Hymatek levert nye elektronisk turbinregulatorer, Hydrotrol 10F, til alle seks enheter.

Det var tydelige spor etter norske utbyggere i kraftverket og noe spesielle redskaper:

Som en del kurset skulle alle deltakere presentere kraftsystemet i hjemlandet med kapasiteter og utbyggingsgrad. Utbyggingsgrad av elektrisk kraft er for de fleste land under 20 %. Potensiale for vannkraft er åpenbart stort i deler av Afrika.

 

Hymatek Controls takker for at de fikk være med ICH på dette kurset og håper vi får mulighet til å bidra igjen.

 

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework