Hymatek
HYMATEK > Nyheter > Nyhetsarkiv

Rekordmange idriftsettelser!

Denne høsten har Hymatek Controls gjennomført rekordmange idriftsettelser.

Hittil i år har ansatte i Hymatek gjennomført nærmere 70 idriftsettelser, og prognosen for året sier totalt 80. Dette er nesten 30% økning fra fjoråret.

 

En stor del av arbeidshverdagen til ansatte i Hymatek er anleggsvirksomhet og idriftsettelser. Dette gir oss hands-on erfaring og en variert arbeidsdag. I tillegg får vi mulighet til å jobbe tett med kundene våre under spennende rehabiliteringer. Dette er noe vi alle i Hymatek setter stor pris på!

Hymatek er allerede i gang med opplæring av flere ressurser og nyansatte. Dette vil gi Hymatek ende større fleksibilitet til anleggsvirksomhet og idriftsettelser i årene som kommer.

Vi vil takke alle kunder som har valgt Hymatek som leverandør til deres spennende oppdrag!

Les mer

To nyansatte i Hymatek Controls

Hymatek har fått to nye medarbeidere.

Edel Rødsjøsæther ble ansatt 1.10 som prosjektleder for magnetiseringsprosjekter. Edel er utdannet elektroingeniør fra HiST og har tidligere erfaring fra vannkraft, landbasert industri og offshore industri. Edel er allerede godt i gang med flere prosjekter der i blant nye magnetiseringsutrustninger til Holsbru og Vessingfoss.

Øyvind Johnsen Bækkemoen ble ansatt 1.11 som prøveingeniør. Øyvind er utdannet sivilingeniør fra Universitetet i Stavanger inne automasjon og signalbehandling og har erfaring fra skipsindustrien. Øyvind vil jobbe som prøveingeniør for alle våre produkter på anlegg, og som testingeniør i vårt verksted. Øyvind har gr. L sertifikat.

Hymatek Controls består nå av totalt 32 ansatte med et veldig høyt kompetansenivå. Blant oss finner man nå 2 Ph.D., 18 M.Sc., 10 B.Sc. og 2 fagarbeidere med totalt 569 års erfaring fra vannkraft.

Både Edel og Øyvind vil gi Hymatek økt kompetanse og fleksibilitet. Vi ønsker de hjertelig velkommen!

Les mer

Første ventilstyring på Connexi-plattformen idriftsatt

Hymatek har levert og idriftsatt en ventilstyring på Connexi-plattformen. Dette er nok en milepæl i utviklingen av Connexi.

Leveransen for det aktuelle prosjektert var utskiftning av en eksisterende PLS for styring av en innløpsventil. Connexi ble derfor bygget inn i eksisterende styreskap med samme grensesnitt mot kontrollanlegg og ventil. I tillegg ble det installert en skjerm på anlegg etter kundens eget ønske. Skjermen muliggjør enklere feilsøking for driftspersonell da denne gir et klart bilde over hvor man har kommet i sekvensen.

 

 

Hymatek har fått gode tilbakemeldinger på produktet og jobber med videre utvikling. Blant annet er bruk av skjermen i et HMS-perspektiv for sikring av kuleventilen ønsket. I tillegg vil bruk av Connexi muliggjøre økt overvåkning og trending av ventilsystemet.

 

Connexi ventilstyring vil kunne leveres til alle våre ventilstyringer. Ventilstyring

Les mer

Hymatek med fyrste kontrakt på Hydrotrol 20P og GOPS med Connexi-plattform

Hymatek har inngått ei ny kontrakt for leveranse av turbinregulatorar og oljetrykksanlegg. Denne gongen har vi signert ei avtale med Tussa Energi AS om leveransar til begge aggregata i Tussa Kraftverk.
Leveransen vil skje i fyrste kvartal i 2018 med iverksetjing i andre kvartal same år. Hymatek sin leveranse består av:

  • Turbinregulator Hydrotrol 20P med Connexi-plattform.
  • Turtallsovervaking TUVA 20 med Connexi-plattform.
  • Oljetrykksanlegg GOPS 600 med Connexi-plattform på pumpestyringa.

Dette er den fyrste kontrakten Hymatek signerer som er basert på den nye Connexi-plattforma, og den fyrste leveransen vi har med den nyutvikla Connexi-baserte pumpestyringa. Hymatek er veldig entusiastisk over korleis Tussa ønskjer ny teknologi i sine kraftverk og ser fram til eit godt prosjekt.

PS: Dette er ikkje den fyrste Hydrotrol 20 som blir levert. Den fyrste Hydrotrol 20F på Connexi-plattforma blei iverksett i august 2017 som ei endring på eksisterande leveranse. Les meir om det her.
Om Tussa kraftverk:
Tussa Kraftverk ligg på vakre Sunnmøre. Klikk på denne linken for meir informasjon om Tussa Kraftverk (Tussa heimeside)

Om produkta:
Klikk på desse linkane for å lære meir om produkta:
Hydrotrol 20
Tuva 20
GOPS
Connexi

Les mer

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet