Hymatek
HYMATEK > Nyheter > Nyhetsarkiv

Ny generasjon Hydrotrol og Magnostat i drift på Skagen kraftverk

I forbindelse med oppgradering av Skagen kraftverk i Luster kommune har vi levert både ny turbin- og spenningsregulator, begge av vår nye generasjon. Dette er en av de første leveransene hvor begge disse produktene er idriftsatt på samme stasjon, og den nye ConnexiTM-plattformen virkelig kommer til sin rett.

Som tidligere omtalt, har Hymatek Controls de siste årene lagt ned omfattende arbeid i utviklingen av vår nye regulatorplattform, ConnexiTM. Plattformen er hjertet i begge produktene levert til Skagen: turbinregulator Hydrotrol 20P, og spenningsregulator Magnostat 20S. Installasjonen omfatter individuelle regulatorer for alle seks aggregatene i kraftverket, og markerer en viktig milepæl i arbeidet med plattformen.  

Alle produkter i den nye generasjonen leveres med 10,4’’ betjeningspanel, hvor brukervennlighet er satt i fokus. Enkel gjennomføring av de vanligste arbeidsprosessene er vektlagt: konfigurering/parametrisering, testing på anlegg, feilsøking og sanntidslogging. Samtidig gjør moderne hardware i ConnexiTM at vi posisjonerer oss for videre software-utvikling, hvor eksempelvis prediktivt vedlikehold ved hjelp av tilstandsovervåking er et mål på sikt.

 

Det ble tid til en fjelltur også

En jobb i Hymatek Controls gjør gjerne at man får sett store deler av Norge, og denne leveransens tettsted, Skjolden, byr på storslått natur. Samtidig kan et kraftverks betonggulv gjøre at selv de mest motiverte turføtter heller ønsker seg en rolig kveld i godstolen. Fristelsen ble likevel for stor en dag etter arbeidstid, da vi fikk et lokalt tips om en finfin tur til Åsetvatnet. Tipset innebar at turen skulle ta totalt 1,5-2 timer, noe som viste seg å ikke være tilfelle med mindre man hadde føtter fra Sogn. Ingen av oss hadde det, og turen tok derfor ca. 3 timer for oss. Det gjorde ingenting, for etter å ha bevegd oss forbi fossefall og sauer kom vi opp til følgende utsikt:

Alt i alt en vellykket tur, både i og etter arbeidstid!

 

Les mer om våre produkter her:

Hydrotrol 20
Magnostat 20
Connexi

 

Les mer

Kurs i turbinregulator og vannveisdynamikk med ICH

I perioden 4.12 – 8.12 ble det avholdt kurs i turbinregulator og vannveisdynamikk i regi av ICH. I år som tidligere var Hymatek Controls invitert som bidragsyter til kurset. Dette året ble kurset avholdt på Kafue Gorge Regional Training Centre i Zambia.

Kafue Gorge regional training centre

 

Kort om ICH.

ICH – International Centre for Hydropower – er en nullprofitt organisasjon med støtte fra NORAD som gjennom kurs og andre aktiviteter ønsker å øke kompetansen og promotere bærekraftig utvikling i vannkraft. Les mer om arbeidet til ICH på deres hjemmeside: http://www.ich.no/

 

Kurset i 2017 samlet totalt 16 deltakere fra Zambia, Uganda, Malawi, Tanzania og Nepal.

Noen av deltakerne på tur til Kafue Gorge power station

Fra Hymatek stilte Bjørnar Svingen og Kristoffer Kjelstadli på temaene vannveisdynamikk og elektronisk turbinregulator. Det var stor interesse fra deltakerne og mange spørsmål under begge sesjonene.

Det ble også avholdt en tur til Kafue Gorge power station.

Kafue Gorge ble bygger mellom 1967 og 1973 og består av seks Francis aggregater på 150 MW hver. Flere norske leverandører var med under byggingen av kraftverket hvor Kværner var leverandør av turbin.

I senere år har Hymatek levert nye elektronisk turbinregulatorer, Hydrotrol 10F, til alle seks enheter.

Det var tydelige spor etter norske utbyggere i kraftverket og noe spesielle redskaper:

Som en del kurset skulle alle deltakere presentere kraftsystemet i hjemlandet med kapasiteter og utbyggingsgrad. Utbyggingsgrad av elektrisk kraft er for de fleste land under 20 %. Potensiale for vannkraft er åpenbart stort i deler av Afrika.

 

Hymatek Controls takker for at de fikk være med ICH på dette kurset og håper vi får mulighet til å bidra igjen.

 

Les mer

Rekordmange idriftsettelser!

Denne høsten har Hymatek Controls gjennomført rekordmange idriftsettelser.

Hittil i år har ansatte i Hymatek gjennomført nærmere 70 idriftsettelser, og prognosen for året sier totalt 80. Dette er nesten 30% økning fra fjoråret.

 

En stor del av arbeidshverdagen til ansatte i Hymatek er anleggsvirksomhet og idriftsettelser. Dette gir oss hands-on erfaring og en variert arbeidsdag. I tillegg får vi mulighet til å jobbe tett med kundene våre under spennende rehabiliteringer. Dette er noe vi alle i Hymatek setter stor pris på!

Hymatek er allerede i gang med opplæring av flere ressurser og nyansatte. Dette vil gi Hymatek ende større fleksibilitet til anleggsvirksomhet og idriftsettelser i årene som kommer.

Vi vil takke alle kunder som har valgt Hymatek som leverandør til deres spennende oppdrag!

Les mer

To nyansatte i Hymatek Controls

Hymatek har fått to nye medarbeidere.

Edel Rødsjøsæther ble ansatt 1.10 som prosjektleder for magnetiseringsprosjekter. Edel er utdannet elektroingeniør fra HiST og har tidligere erfaring fra vannkraft, landbasert industri og offshore industri. Edel er allerede godt i gang med flere prosjekter der i blant nye magnetiseringsutrustninger til Holsbru og Vessingfoss.

Øyvind Johnsen Bækkemoen ble ansatt 1.11 som prøveingeniør. Øyvind er utdannet sivilingeniør fra Universitetet i Stavanger inne automasjon og signalbehandling og har erfaring fra skipsindustrien. Øyvind vil jobbe som prøveingeniør for alle våre produkter på anlegg, og som testingeniør i vårt verksted. Øyvind har gr. L sertifikat.

Hymatek Controls består nå av totalt 32 ansatte med et veldig høyt kompetansenivå. Blant oss finner man nå 2 Ph.D., 18 M.Sc., 10 B.Sc. og 2 fagarbeidere med totalt 569 års erfaring fra vannkraft.

Både Edel og Øyvind vil gi Hymatek økt kompetanse og fleksibilitet. Vi ønsker de hjertelig velkommen!

Les mer

Første ventilstyring på Connexi-plattformen idriftsatt

Hymatek har levert og idriftsatt en ventilstyring på Connexi-plattformen. Dette er nok en milepæl i utviklingen av Connexi.

Leveransen for det aktuelle prosjektert var utskiftning av en eksisterende PLS for styring av en innløpsventil. Connexi ble derfor bygget inn i eksisterende styreskap med samme grensesnitt mot kontrollanlegg og ventil. I tillegg ble det installert en skjerm på anlegg etter kundens eget ønske. Skjermen muliggjør enklere feilsøking for driftspersonell da denne gir et klart bilde over hvor man har kommet i sekvensen.

 

 

Hymatek har fått gode tilbakemeldinger på produktet og jobber med videre utvikling. Blant annet er bruk av skjermen i et HMS-perspektiv for sikring av kuleventilen ønsket. I tillegg vil bruk av Connexi muliggjøre økt overvåkning og trending av ventilsystemet.

 

Connexi ventilstyring vil kunne leveres til alle våre ventilstyringer. Ventilstyring

Les mer

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet