Hymatek
Capture Theme > Produkter > Synkroniseringsautomat

Synkroniseringsautomat

(C) 2015 - Dmitry Naumov

Alle turbinregulatorer og spenningsregulatorer fra Hymatek Controls kan som opsjon leveres med innebygget synkroniseringsfunksjon for aggregatet. Denne funksjonen er nå også tilgjengelig i et eget apparat for synkronisering av aggregater, f.eks. som erstatning for HT17 eller IKA 4.

HYMASYNK ® 1x

HYMASYNK er en synkroniseringsautomat for innfasing av generatorer på samkjøringsnett, spenningssetting av spenningsløs samleskinne/nett og for sammenkobling av synkrone eller asynkrone nett. Teknikken som benyttes er videreutviklet fra den integrerte synkroniseringsfunksjonen i tidligere utgaver av turbinregulatorer, som har vært levert siden begynnelsen av 1990-tallet.

Teknikken i HYMASYNK baseres også på mer enn 40 års erfaring med elektroniske synkroniseringsautomater, deriblant HT17, IKA 4, RES010 og som en integrert funksjon i turbinregulatorene HPC160, HPC650 og HYDROTROL® 1x. Apparatet baserer seg på samme elektronikk som våre turbin- og spenningsregulatorer, dvs. HYDROTROL 1x og MAGNOSTAT® 1x.  Ved fasing kan apparatet justere spennings- og frekvenssetpunktene i regulatorene enten via konvensjonelt relebasert grensesnitt og øke/minske signaler, eller busbasert ved hjelp av setpunktsverdier over Modbus. Bryterkommandoen gis ved hjelp av to serie-koblede relekontakter, som er styrt av hver sin uavhengige modul i programvaren.

Apparatet er tilgjengelig i flere utførelser:

  • HYMASYNK 10: Generatorsynkronisering, standard en-kanals utførelse.
  • HYMASYNK 12: Generatorsynkronisering, to-kanals utførelse med redundant elektronikk.

HYMASYNK 10 kan leveres med forskjellige mekaniske og elektriske tilpasninger:

  • For montering på standard DIN skinne, eller i tavle front.
  • Med tillegg av grensesnitt som erstatning for HT17
  • Med tillegg av grensesnitt som erstatning for IKA 4

Med grensesnitt for HT17 leveres apparatet med ramme tilpasset utsparing for HT17 og plugg benyttet i HT17. Med grensesnitt for IKA 4 leveres apparatet med ramme tilpasset utsparing for IKA 4 og plugger benyttet i IKA 4.  Det betyr at synkroniseringsapparatet enkelt kan erstatte gamle apparater, uten mekaniske eller elektriske tilpasninger i anlegget eller i eksisterende anleggsdokumentasjon.

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework