Hymatek
Capture Theme > Produkter > Ventilstyring

Ventilstyring

Hymatek har flere forskjellige løsninger for styring av innløpsventiler. Løsningene spenner fra vannstyrt, kombinert vannstyrt og oljestyrt til utelukkende oljestyrt. På denne siden kan man lese om vår løsning på vannstyrt ventilstyring. Informasjon om andre typer styring fås på forespørsel. Ventilsystemet kan leveres med Connexi®-basert styring med mulighet for display som viser sekvens- og statusinformasjon.

RP-VSV200 (vannstyrt)
RP-VSV200 består av en hydraulisk styrepult med en elektrisk sekvensstyring og lett tilgjengelige håndbetjente avstengningsventiler ute i systemet. De håndbetjente avstengningsventilene inngår i manuell nødlukking av kuleventilen og sikring av kuleventilen ved arbeid nedstrøms kuleventil. Hele røropplegget er av typen Walform og i material AISI 316.

Standardløsningen har en maksimal volumstrøm opptil 200 l/min for ventilens hydrauliske pådrag. Denne kan erstatte de fleste gamle kuleventilstyringene som finnes rundt om i Norge uten at det er nødvendig med ombygging av overordnet kontrollsystem. Den er også velegnet for nyanlegg hvor en velger vannstyring for kuleventilen foran turbinen.

RP-VSV200 Ventilstyrepult
Vannhydraulisk del hvor alle styreventiler er samlet, med hydrauliske forriglinger

  • Hovedtetning går ikke av før tromme eller ringledning er trykksatt
  • Kuleventil begynner ikke å åpne før tetning har gått av
  • Elektrisk del hvor man finner elektrisk sekvensstyring, enkel reléstyring, og alle rekkeklemmer for kommunikasjon mot overordnet kontrollsystem
  • Åpne og lukkekommando fra kontrollsystemet
  • Alle nødvendige tilbakemeldinger/signaler til kontrollsystemet
  • Lokal styring
  • Utføres med velgerbryter i LOKAL og betjening av trykknapp VENTILSYSTEM ÅPNE eller LUKKE
  • Kan også åpne/lukke omløpsventil separat

 

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework