Hymatek
Capture Theme > Produkter

Produkter

Hymatek Controls erbjuder följande produkter:

Hymatek Controls levererar huvudsakligen turbinregulatorer och magnetiseringsutrustning för produktion av vattenkraft. Vi levererar också kontrollanläggningkontrollanläggningar för småskalig vattenkraft och diverse utrustning som är relaterade till kraftproduktion. Hymatek Controls har omfattande referenser från projekt över hela världen. Vår personal har lång erfarenhet och hög kompetens inom utveckling, tillverkning, idrifttagning och service av produkter för aggregatstyrning/reglering.

MAGNOSTAT ®
Magnetiseringsutrustning och spänningsregulatorer till alla typer  och storlekar av generatorer och matare

HYDROTROL ®
Elektroniska turbinregulatorer till alla storlekar och typer av vattenkraftturbiner

GOPS ®
Oljetrycksutrustning till alla typer av vattenkraftturbiner

HYMAREG  ®
Aggregatregulatorer (kombination av magnetisering och turbinregulator)

HYMACON ®
Kontrollanläggning för småskalig vattenkraft

HYMASYNK ®
Synkroniseringsdon för gammal och ny utrustning

TUVA ®
Varvtalsövervakning med parametriseringsbara gränsvärden

VSV/VSO ®
Kontroll av inloppsventiler baserat på vatten och / eller oljetryck.

Vår utrustning bygger på relevanta standarder från IEC, IEEE, Statnett/SvK och EN.

Andra produkter i Rainpower Grupp:

  • turbiner
  • högtrycksvattenkraftverk
  • lågtrycksvattenkraftverk
  • småskalig vattenkraft
  • vattenvägar system
  • service
  • verkstad tilldelning

För mer information, se Rainpowers hemsida.

 

Org.nr. 912 183 262 – Växel: +47 23 37 80 40 – Besöks-/postadress: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-gruppen
Powered by Warp Theme Framework