Hymatek
Capture Theme > Produkter > Aggregatregulator

Aggregatregulator

HYMAREG® 10 är en mycket kompakt och kostnadseffektiv aggregatregulator, främst avsedd för små vattenkraftverk. Det är fokuserat på kostnad och funktionalitet, och i mindre utsträckning på tillgänglighet.

HYMAREG® 10

HYMAREG® 10 tar hand om följande huvudfunktioner:

  • Turbinreglering/turbinkontroll
  • Magnetisering/spänningsreglering
  • Reglering av vattennivå
  • Generatorsynkronisering
  • Varvtalsövervakning

Inom varje huvudfunktion är omfattningen komplett med hänsyn till behovet inom småskalig vattenkraft. Reglertekniskt är enheten på samma höga nivå som våra separata produkter.

HYMAREG® 10 finns i två versioner. HYMAREG® 10B, som i första hand är avsedd för synkrongeneratorer med borstlösa matare (kan även användas för direktmagnetisering/reglering av mindre generatorer) och HYMAREG® 10S för direktmagnetisering av något större generatorer.

HYMAREG® 10 har integrerat ett enkelt HMI för lokal styrning och parametrisering. Det finns även en HMI-applikation för PC. Apparaten kan levereras i ett separat väggskåp eller på plåt för montering i kontrollsystemstavla.

HYMAREG® 10 är hörnstenen i våra kontrollanläggningar för småskalig vattenkraft (HYMACON® ).

Org.nr. 912 183 262 – Växel: +47 23 37 80 40 – Besöks-/postadress: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-gruppen
Powered by Warp Theme Framework