Hymatek
Capture Theme > Produkter > Kontrollanläggning för småskalig vattenkraft

Kontrollanläggning för småskalig vattenkraft

HYMACON är Hymatek Controls’ egna kontrollanläggning för småskalig vattenkraft.

HYMACON®

HYMACON hanterar både operatörsgränssnitt och kontroll av småskaliga vattenkraftverk. Den styr turbin, huvudventil, generator, effektbrytare med mera. Systemet är mycket kompakt (1–2 skåp) och det kan lätt skalas efter behov.

HYMACON är uppbyggt kring vår aggregatregulator HYMAREG® 10, en kombinerad turbinregulator, spänningsregulator och generatorsynkronisering. Genom att utgå ifrån HYMAREG 10 får man välbeprövade och testade funktioner som har utvecklats utifrån samma krav som för stora anläggningar.

Alla tidskritiska funktioner hanteras av HYMAREG 10 medan en överordnad PLC sköter sekvenskontroll, lokal manöverpanel, larmhantering, analogövervakning och kommunikation med driftcentral.

Kontrollanläggninget används med en operatörspanel på 15 tum som sitter monterad på skåpdörren. Det är också förberett för fjärrstyrning via webben, med tillgång till samma funktioner som finns lokalt i enheten.

Genom användning av HYMACON håller man nere kostnaden vid utbyggnaden av småskalig vattenkraft eftersom konceptet bygger på standardiserade lösningar anpassade till kraven för småskalig vattenkraft. Man får färre gränssnitt i konstruktionsfasen och på köpet får man en regulatorfunktionalitet för effektiv drift och som uppfyller alla regleringstekniska krav, även när man behöver drift på isolerat nät.

 

Org.nr. 912 183 262 – Växel: +47 23 37 80 40 – Besöks-/postadress: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-gruppen
Powered by Warp Theme Framework