Hymatek
Capture Theme > Produkter > Synkroniseringsdon

Synkroniseringsdon

Alla turbinregulatorer och spänningsregulatorer från Hymatek Controls kan som tillval levereras med inbyggd synkroniseringsfunktion för aggregatet. Denna funktion finns nu också i en separat apparat för synkronisering av aggregater, till exempel som en ersättning för RES 010.

HYMASYNK ® 1x

HYMASYNK® är ett synkroniseringsdon för infasning av generatorer på samkörningsnät, spänningssättning av spänningslös samlingsskena/nät  och för sammankoppling av synkrona eller asynkrona nät. Tekniken som används är vidareutvecklad från den integrerade synkroniseringsfunktionen i tidigare versioner av turbinregulatorer, som har levererats sedan början av 1990-talet.

Tekniken i HYMASYNK® bygger också på mer än 40 års erfarenhet av elektroniska synkroniseringsdon, bland andra HT17, IKA 4, RES010, och som en integrerad del av turbinregulatorerna HPC160, HPC650 och HYDROTROL® 1x. Donet baseras på samma elektronik som våra turbin- och spänningsregulatorer, d.v.s. HYDROTROL® 1x och MAGNOSTAT® 1x.  Vid fasning  kan donet justera spännings- och frekvenssättpunkterna i regulatorerna antingen via konventionellt gränssnitt och öka/minska signaler, eller bussbaserat med hjälp av börvärdesinställning över Modbus. Brytarkommando ges med hjälp av två seriekopplade reläkontakter, som kontrolleras av varsin oberoende modul i programvaran.

Donet finns tillgänglig i flera utföranden:

  • HYMASYNK® 10: Generatorsynkronisering, standardutförande med en kanal.
  • HYMASYNK® 12: Generatorsynkronisering, utförande med två kanaler med redundant elektronik.

HYMASYNK® 10 kan levereras med olika mekaniska och elektriska anpassningar:

  • För montering på DIN-skena av standardtyp eller i skåpfront.
  • Med tillägg av gränssnitt som ersättning för HT17
  • Med tillägg av gränssnitt som ersättning för IKA 4 / RES 010 (en brytare)

Med gränssnittet för HT17 levereras donet med ram anpassad för infällning av HT17 och den kontakt som används i HT17. Med gränssnittet för IKA 4 / RES 010 levereras donet med ram anpassad för infällning av IKA 4 / RES 010 och den kontakt som används i IKA 4.  Det innebär att synkroniseringsdonet enkelt kan ersätta gamla don utan mekaniska eller elektriska anpassningar i anläggningen eller i den befintliga anläggningsdokumentationen.

Org.nr. 912 183 262 – Växel: +47 23 37 80 40 – Besöks-/postadress: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-gruppen
Powered by Warp Theme Framework