Hymatek
Capture Theme > Produkter > Varvtalsövervakning

Varvtalsövervakning

(C) 2015 - Dmitry Naumov

Alla turbinregulatorer från Hymatek Controls kan som tillval levereras med inbyggd varvtalsövervakare för aggregatet. Funktionen finns även tillgänglig i en separat apparat, TUVA.

TUVA® 2x

TUVA mäter rotationshastighet på en maskin och ger signaler för olika varvtalsnivåer som i sin tur används vid kontroll och övervakning av maskinen. Det finns totalt 8 tillgängliga varvtalsnivåer. De kan parametriseras individuellt och täcker området från stillastående till rusning.

TUVA fungerar också som ett skydd som avger signal vid kritiska varvtal. TUVA är konstruerad som en fristående produkt, men installeras ofta tillsammans med turbinregulatorn. Redundans kan åstadkommas med hjälp av en turbinregulator eller alternativt med en sekundär TUVA-enhet.

Apparaten finns tillgänglig i flera utföranden:

  • TUVA 20: Varvtalsövervakare, standardutförande med en kanal levererad på Connexi®-plattformen
  • TUVA 22: Varvtalsövervakare, utförande med två kanaler med redundant elektronik levererad på Connexi®-plattformen

Org.nr. 912 183 262 – Växel: +47 23 37 80 40 – Besöks-/postadress: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-gruppen
Powered by Warp Theme Framework