Hymatek
Capture Theme > Produkter > Ventilstyrning

Ventilstyrning

Hymatek har flera olika lösningar för styrning av inloppsventiler. Lösningarna sträcker sig från vattenstyrd, kombinerad vattenstyrd och oljebestämd till olja enbart. På denna sida kan du läsa om vår lösning för vattenstyrd ventilstyrning. Information om andra typer av förvaltning finns tillgänglig på förfrågan. Ventilsystemet kan levereras med Connexi®-baserad styrning med möjlighet att visa sekvens- och statusinformation.

RP-VSV200 (vattenstyrd)
RP-VSV200 består av ett hydrauliskt ratt med en elektrisk sekvenskontroll och lättåtkomliga handmanövrerade avstängningsventiler i systemet. De handmanövrerade avstängningsventilerna ingår i manuell avstängning av kulventilen och säkring av kulventilen vid arbetet nedströms kulventilen. Hela röret är av typen Walform och i material AISI 316.

Standardlösningen har ett maximalt volymflöde på upp till 200 l / min för ventilens hydraulventil. Detta kan ersätta de flesta gamla kuleventilkontroller som finns runt Norge utan att behöva bygga om det övergripande styrsystemet. Den är också lämplig för nya växter där man väljer vattenstyrning för kulventilen framför turbinen.

RP-VSV200 Ventilens kontrollpanel

Vattenhydraulisk del där alla styrventiler är monterade, med hydraulkopplingar

  • Huvudtätningen går inte av innan trumman eller ringledningen trycksätts
  • Kulventilen startar inte innan försegling har löpt ut
  • Elektrisk del där elektrisk sekvensstyrning, enkel relästyrning och alla terminaler för kommunikation mot det övergripande styrsystemet
  • Öppna och stänga kommandot från styrsystemet
  • Alla nödvändiga återkopplingar / signaler till styrsystemet
  • Lokal förvaltning
  • Utförs med väljarknappen i LOCAL och tryck på tryckknappen VENTILSYSTEM ÖPPNAS eller STÄNGS
  • Kan också öppna / stäng bypassventilen separat

Org.nr. 912 183 262 – Växel: +47 23 37 80 40 – Besöks-/postadress: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-gruppen
Powered by Warp Theme Framework