Hymatek
HYMATEK > Sosialt Ansvar

Sosialt Ansvar

Hymatek Controls sine grunnverdier styrer våre retningslinjer, vår virksomhet og til slutt vår oppførsel.

Vårt mål er å sikre at vi driver vår virksomhet i tråd med våre verdier, relevante lover, forskrifter og samfunnets forventninger. Vårt viktigste samfunnsansvar er å tilby våre produkter og tjenester på en sosialt, miljømessig og etisk forsvarlig måte.

Vi streber etter å drive vår virksomhet på en måte som gjør at folk er stolte av å jobbe med, og for, vårt firma.

 

Hymatek Controls bidrar med

  • Vurdere miljøpåvirkning som en del av våre forretningsplaner
  • Vise samfunnsansvar i alle aspekter av drift- og prosjektleveranser
  • Kreve at partnere og leverandører overholder lokale lover og forskrifter i sin virksomhet
  • Deltakelse i nasjonale og internasjonale fora for å fremme miljøvennlig vannkraft
  • Støtte til utdanning av ingeniører innen vannkraftteknologi

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework