Hymatek

Innlegg tagget med ‘BB4’

Første leveranse i BB4 en suksess

Hymatek har nylig idriftsatt ny turbinregulator på aggregat 2 på Rana Kraftverk. Prosjektet har blitt gjennomført i henhold til avtalt tidsplan og i henhold til avtalt nedetid. Demontasje på anlegg startet allerede 4 måneder etter signert kontrakt. Sterk innsats fra både kunde og Hymatek, sørget for at aggregatet var på luften igjen etter kun 4 ukers nedetid. Statkraft prosjektleder, Svein Erling Strømseth Pedersen, forteller at han er godt fornøyd med leveransen og innsatsen i prosjektet.

Les mer

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework