Hymatek

Innlegg tagget med ‘GOPS’

Første leveranse i BB4 en suksess

Hymatek har nylig idriftsatt ny turbinregulator på aggregat 2 på Rana Kraftverk. Prosjektet har blitt gjennomført i henhold til avtalt tidsplan og i henhold til avtalt nedetid. Demontasje på anlegg startet allerede 4 måneder etter signert kontrakt. Sterk innsats fra både kunde og Hymatek, sørget for at aggregatet var på luften igjen etter kun 4 ukers nedetid. Statkraft prosjektleder, Svein Erling Strømseth Pedersen, forteller at han er godt fornøyd med leveransen og innsatsen i prosjektet.

Les mer

Ny stor kontrakt for Statkraft

Hymatek har nylig inngått avtale med Statkraft om leveranse av et større antall elektroniske turbinregulatorer og oljetrykksanlegg. Prosjektet blir kalt «Bundle Buy Project Turbine Governor IV» av Statkraft og består i utgangspunktet av 11 aggregater, men kontrakten støtter en utvidelse til totalt 33 enheter. Dette er den største kontrakten Hymatek har inngått noen gang. Dette er også den største samlekontrakten for turbinregulatorer Statkraft noen gang har lyst ut for konkurranse.

Hymatek har for anledningen utgitt en pressemelding som man også også kan laste den ned direkte her.

Les mer

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework