Hymatek

Innlegg tagget med ‘Hydrotrol’

HYDROTROL

Oppgradering av elektronisk turbinregulator

Hymatek har inngått ytterligere en kontrakt på oppgradering av elektronisk turbinregulator, denne gang fra NTE Energi. Oppgraderinger av eksisterende regulatorer, utført av Hymatek Controls,  er en kostnadseffektiv og hurtig måte å oppgradere stasjonen på. Vi opplever stor pågang på denne typer jobber. Vi utfører dette både på eksisterende elektronisk turbinregulator og på eksisterende elektronisk regulator for magnetisering (AVR).

Les mer

Første leveranse i BB4 en suksess

Hymatek har nylig idriftsatt ny turbinregulator på aggregat 2 på Rana Kraftverk. Prosjektet har blitt gjennomført i henhold til avtalt tidsplan og i henhold til avtalt nedetid. Demontasje på anlegg startet allerede 4 måneder etter signert kontrakt. Sterk innsats fra både kunde og Hymatek, sørget for at aggregatet var på luften igjen etter kun 4 ukers nedetid. Statkraft prosjektleder, Svein Erling Strømseth Pedersen, forteller at han er godt fornøyd med leveransen og innsatsen i prosjektet.

Les mer

Kontrakt med Eidsiva Vannkraft AS

Hymtek Controls har inngått avtale med Eidsiva Vannkraft AS for oppgradering av eksisterende elektroniske turbinregulatorer på Øyberget 1, 2 og 3, Framruste, Torpa og Lomen. Totalt 7 enheter skal skiftes ut. Fire enheter oppgraderes høsten 2014 og resterende enheter oppgraderes våren 2015. I tillegg til turbinregulatorene skal Hymatek, i samarbeid med systemavdelingen til Rainpower, utføre nye/verifisere eksisterende transientanalyser for stasjonene.

Les mer

Leveranser til Tanzania

Hymatek har nylig inngått avtale med Jacobsen Elektro om å levere utstyr til kraftverkene Kihansi og New Pangani i Tanzania. På Kihansi skal det leveres to elektroniske turbinregulatorer. På New Pangani skal det leveres to statiske magnetiseringer. Etter planen skal utstyret idriftsettes tidlig 2015.

Les mer

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework