Hymatek
Capture Theme > Tjenester > Tuning av regulatorer

Tuning av regulatorer

Hymatek Controls har høy kompetanse på tuning av vannkraftregulatorer. Vi har instrumenter og  kompetanse som kreves for å gjennomføre en oppmåling og justering av reguleringssløyfene slik at aggregatet med regulatorer oppfyller Statnetts krav (FIKS). Vi måler opp dynamisk respons, stiller inn og dokumenterer regulatorsløyfer med aggregatet i drift ved hjelp av steprespons og frekvensresponsmålinger. Ved måling på turbinregulatorsløyfen omfatter dette også vannveien. Dermed kan regulator og vannveiens samspill måles opp og stabilitet dokumenteres korrekt. Hymatek har all nødvendig kompetanse og beregningsverktøy for å utføre komplette reguleringstekniske analyser av turbin og vannvei.

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework