Hymatek
Capture Theme > Tjenester > Analyse av vannvei

Analyse av vannvei

Hymatek kan utføre en analyse av vannvei på oppdrag fra kunde. Vi utfører både omfattende eller en enklere analyser, alt etter kundens ønske. Skal man utføre en grundig og omfattende analyse er det viktig med god dokumentasjon av anlegget, men selv med lite informasjon kan vi utføre enkle analyser.

Det kan være flere årsaker til at kraftverkseier ønsker en analyse av vannveien. Dette kan blant annet være:

 • Krav om å  dokumentere en eksisterende vannvei (myndighetskrav)
 • Ønske om å dokumentere en eksisterende vannvei (generell analyse)
 • Vurdere begrensninger i vannveien i forbindelse med en oppgradering
 • Ønske om å undersøke vilkårlige og/eller spesielle elementer

 

En grundig vannveisanalyse innebærer at man får utført følgende:

 • Generell klassisk stabilitet av anlegget
  • Thoma-tverrsnitt
  • Ta/Tw (stabilitet av frekvensregulering på eget nett)
  • Periodetider for trykkstøt og massesving
 • Lukke og åpnetider for servo (veiledende)
  • Gjøres på bakgrunn av maks 20% trykkstigning
  • Gjøres på bakgrunn av maks 50% turtallsøkning
 • Anbefalte PID-parametre (veiledende)
 • Rampetider for effekt + eventuelle begrensninger (veiledende)
 • Skisse av åpningsdiagram for sikkerhetsventil (veiledende)
 • AFF-diagram som viser stabilitetsmarginer
 • Transientrespons på eget nett iht FIKS (veiledende)

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework