Hymatek
HYMATEK > Nyheter > Nyhetsarkiv > Nyheter > Kontrakt med Eidsiva Vannkraft AS

Kontrakt med Eidsiva Vannkraft AS

Hymtek Controls har inngått avtale med Eidsiva Vannkraft AS for oppgradering av eksisterende elektroniske turbinregulatorer på Øyberget 1, 2 og 3, Framruste, Torpa og Lomen. Totalt 7 enheter skal skiftes ut. Fire enheter oppgraderes høsten 2014 og resterende enheter oppgraderes våren 2015. I tillegg til turbinregulatorene skal Hymatek, i samarbeid med systemavdelingen til Rainpower, utføre nye/verifisere eksisterende transientanalyser for stasjonene.

Eidsiva Logo

Klikk på logoen for å komme til Eidsivas hjemmeside.

Hymatek Controls utfører årlig en rekke oppgraderinger av gamle elektroniske turbinregulatorer, som eksempelvis TC100/110/200/210, LV22/26, HPC160/161 og Hydrotrol 6. Oppgraderingene er komplette med alle nødvendig tilpasninger til eksisterende hydraulikk og eventuelt i andre omkringliggende systemer. Dette inkluderer eventuelle utskiftninger av proporsjonalventiler, posisjonsgivere og turtallsmålinger. Ved en slik oppgradering har man en regulator som er forberedt på videre oppgraderinger av stasjonen, samtidig som man ivaretar nåværende grensesnitt og funksjonalitet.

Tagger:,

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework