Hymatek
Capture Theme > Nyheter > Nyhetsarkiv > Nyheter > Årets sommerstudenter

Årets sommerstudenter

Hymatek har tradisjon for å involvere studenter fra universiteter i diverse oppgaver på sommeren. Oppgavene i år var programmering- og simuleringsoppgaver i utviklingsavdelingen. Hymatek er godt fornøyd med innsatsen og resultat av oppgavene, og ønsker studentene lykke til i videre studier utover høsten og vinteren.

Her er kort hva de forskjellige studentene gjorde denne sommeren:

Johan Korsnes

Studieretning: Master i Kybernetikk og Robotikk ved NTNU. Begynner i 5.klasse til høsten.

Hva har du gjort i Hymatek i sommer?

Jeg har i hovedsak jobbet med å videreføre Hymatek sitt GOPS-system (oljetrykkanlegg for turbinregulering) over til den nye Connexi-plattformen. Dette omfatter utvikling av simulator, HMI (menneske-maskin grensesnitt) og implementasjon av styringslogikk på mikroprosessoren som er en del av Connexi-en.

Er oppgaven relevant for ditt studie?

Som kybernetikk-student med tilpassede datasystemer som spesialisering er dette på alle måter en høyst relevant oppgave til studiet. Oppgaven jeg har jobbet med i sommer omfatter i stor grad alle de sentrale konseptene tilknyttet spesialiseringen, slik som for eksempel utvikling rundt lavnivå programvare og sanntidsoperativsystem til mikrokontrollere.

Har du lært noe interessant fra oppgaven som du tror du kan ta med videre?

Ja, absolutt! I en næring man kanskje ellers ikke forbinder med det nyeste innen teknologi, er jeg overrasket over hvor mye moderne teknologi Hymatek benytter seg av. Spesielt interessant har det vært å lære seg Qt-rammeverket, og programvareutvikling til ARM Cortex-M mikroprosessoren.

Mathias Gallefoss

Studieretning: Master i Energi og Miljø. Starter i 5.klasse til høsten.

Hva har du gjort i Hymatek i sommer?

I sommer har jeg har laget en simuleringsmodell til bedriftens statiske magnetiseringsutrustning. Fokuset har vært på å modellere riktig oppførsel av tyristorer. Simuleringen har dannet et grunnlag for bedre design av overspenningsvern. Jeg har brukt mye av tiden på verifisering av modellen mot målt data fra anlegg og optimalisering av de passive elementene i overspenningsvernene.

Er oppgaven relevant for ditt studie?

Hovedprofilen min er elektrisk energiomforming, så denne oppgaven har vært veldig relevant for mitt studie. Jeg har jobbet en god del med kraftelektronikk og simuleringsmodeller i sommer, noe som jeg bruker mye i studiehverdagen. Oppgaven har gitt meg muligheten til å bruke min kunnskap fra studiet på en reell problemstilling.

Har du lært noe interessant fra oppgaven som du tror du kan ta med videre?

Hymatek har et sterkt fagmiljø innenfor elkraft som jeg har lært mye av. I løpet av sommeren har jeg hatt mange spennende diskusjoner angående oppgaven og andre elkraft-relaterte temaer. Jeg har også lært mye om vannkraftbransjen som jeg tar med meg videre.

Asgeir Øen Åsnes

Studieretning: Master i Kybernetikk og Robotikk ved NTNU. Startar i 5.klasse til hausten.

Hva har du gjort i Hymatek i sommer?

I sommar har eg jobba med utvikling av ei ventilstyring. I hovudsak har eg laga ein simulator av eit ventilsystem, som gjer det mogleg å teste ventilstyringa utan å måtte være på anlegg. Sjølve simulatoren er koda i Python, og QML er brukt for å lage eit UI. Eg har også vore litt involvert i C kodinga på sjølve ventilstyringa.

Er oppgaven relevant for ditt studie?

Ja, eg spesialiserer meg innan innvevde datasystemer, så all programmering er relevant. Av programmeringa er det nok kodinga på sjølve ventilstyringa i C som er aller mest relevant. I tillegg har det blir lagt inn ein del dynamikk i simulatoren for at den skal oppføre seg mest mogleg likt eit ventilsystem. Det er også veldig relevant.

Har du lært noe interessant fra oppgaven som du tror du kan ta med videre?

Sidan dette er eit produkt som skal ut i anlegg, er det lite rom for feil. Det har vore ei god erfaring å være med å utvikle noko som skal seljast til kundar, og det er absolutt noko eg tek med meg vidare. Det er alltid spennande å få testa ut teori i praksis, og sjølv om ein har lært noko på studiet, så lærer ein alltid noko nytt når ein skal ta det i bruk i ein meir reell samanheng.

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework