Hymatek
Capture Theme > Senaste nytt > Nyhetsarkiv > Senaste nytt > Lyckad driftsättning på Kammerfoss
Foto: «Kammerfoss kraftstasjon» av PeltonMan - Eget verk. Lisensiert under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons

Lyckad driftsättning på Kammerfoss

I slutet av juni genomförde Hymatek en lyckad driftsättning av elektronisk turbinregulator för Kammerfoss Kraftverk och Skagerak Kraft. Regulatorn var av type HYMAREG ® 10S (aggregatregulator). Detta är en kombinerad styrenhet med komplett statisk magnetisering och en komplett turbinregulator. HYMAREG är en kompakt, pålitlig och kostnadseffektiv lösning. HYMAREG 10S for statisk magnetisering är en vidareutveckling av HYMAREG 10B som används för borstlösa applikationer.

Genom hela projektet, samarbetet mellan Hymatek och Skagerak Kraft fungerat bra. Driftsättning gick enligt plan och samarbetet med leverantörer av oljetryckssystemet och styrsystem fungerat på ett tillfredsställande sätt.

Kammerfoss är plasserad längst ner i Kragerø vattendrag och kraftverket är helägt av Skagerak Kraft. Anläggningen har en Kaplan turbin med en kapacitet på ca 1.9MW och en genomsnittlig årlig produktion på cirka 10GWh. Anläggningen är ursprungligen från 1958, men har nyligen varit föremål för uppgraderingar.

Kammerfoss första anläggning inom ramavtalet Skagerrak och Hymatek tecknades i januari 2013 och Hymatek ser fram emot fler lyckade leveranser för Skagerrak.

För att läsa mer om HYMAREG se denna sida.

Foto: Kammerfoss kraftverki PeltonMan Eget arbete. Licensierad under Creative Commons AttributionShare Alike 3.0 via Wikimedia Commons

Org.nr. 912 183 262 – Växel: +47 23 37 80 40 – Besöks-/postadress: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-gruppen
Powered by Warp Theme Framework