Hymatek
Capture Theme > Produkter > Aggregatregulator

Aggregatregulator

HYMAREG 10 er en svært kompakt og prisoptimal aggregatregulator, primært beregnet på småkraftanlegg. Det er lagt vekt på kostnad og funksjonalitet, og i mindre grad på tilgjengelighet.

HYMAREG 10®

HYMAREG 10 ivaretar følgende hovedfunksjoner:

  • Turbinregulering / turbinstyring
  • Magnetisering / spenningsregulering
  • Vannstandsregulering
  • Generatorsynkronisering
  • Turtallsovervåkning

Innenfor hver hovedfunksjon er omfanget komplett med hensyn til behovet innen småkraft. Reguleringsteknisk er apparatet på samme høye nivå som våre øvrige turbin-/spenningsregulatorer.

HYMAREG 10  finnes i to utgaver. HYMAREG 10B som primært er beregnet på synkrongeneratorer med børsteløs magnetisering (kan også benyttes til direktemagnetisering/regulering på mindre generatorer) og HYMAREG 10S for direkte magnetisering (statisk) av større generatorer.

Normalt utstyret HYMAREG med et dedikert operatørpanel på 5.7 eller  10.4 ». Men kan kan også benytte et integrert HMI for lokal betjening og parametrisering.  Apparatet kan leveres i et separat veggskap eller på plate for innmontering i kontrollanleggstavle. Dersom operatørpanelet ikke medfølger anbefaler vi bruk av en HMI-applikasjon for PC.

HYMAREG 10 er grunnsteinen i vårt kontrollanlegg for småkraft (HYMACON®).

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework