Hymatek
Capture Theme > Produkter > Vannveisvern

Vannveisvern

(C) 2015 - Dmitry Naumov

Vannveisvern har blitt utviklet over de senere årene. Dette er et spennende produkt som markedet har vist stor interesse for.

Å få et vannveisvern innebærer at vi i første omgang utfører en grundig analyse av vannveien. Deretter utarbeider vi en prediktiv modell for automatisk, overordnet regulering av turbin(ene). Systemet simulerer kontinuerlig hva som skjer i vannveiene og predikerer hvordan trykk og krefter utvikler seg. Dette skjer 1000 ganger raskere enn den virkelige vannveien. På denne måten kan vannveisvernet forutsi og motvirke uheldig kjøring av turbinene og fungere som en demper på vanneveien.

Med vannveisvern / prediktiv regulator fra Hymatek kan man bedre effektresponsen, spesielt om man har problematiske vannveier. Man kan også tillate seg å øke effektresponsen på eksisterende anlegg, uten å endre på vannveien (som eksempelvis svingekammer). Vannveisvern kan åpne for tilgang til nye markeder for våre kunder, eksempelvis FRR.

Ta kontakt for å diskutere muligheter på spesifikke anlegg.

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework