Hymatek
Capture Theme > Produkter > Oljetrycksanläggning för turbinreglering

Oljetrycksanläggning för turbinreglering

GOPS® finns i en mängd olika storlekar och med nödvändig utrustning för ditt projekt. De bygger på vår omfattande erfarenhet av hydraulik- och turbinregulatorsystem och kan levereras för Francis-, Pelton- och Kaplanturbiner.

GOPS® 100 – 3600

GOPS  (Governor Oil Pressure System) finns i en rad storlekar och levereras med anläggningsspecifik utrustning. Produkten innehåller oljetryckssystem och styrning, och är kompakt med god åtkomst för service och underhåll. Oljetanken är i rostfritt stål, så att man undviker behovet för ytbehandling. Vi använder endast allmänt tillgängliga hydraulik-komponenter. Komponenterna är utvalda för att uppfylla behovet för hög driftsäkerhet, lång livslängd, låg ljudnivå och begränsad oljetemperatur.

Enheterna anpassas individuellt till varje enskilt aggregat, från små enkla maskiner till stora och komplexa maskinenheter.

  • Kan anpassas till alla typer av vattenkraftturbiner
  • Uppfyller de senaste utgåvorna av relevanta IEC- och IEEE-standarder
  • Kostnadseffektiv konstruktion som består av standardkomponenter som är lätt åtkomliga för service
  • Täcker hela spektret från små till stora turbiner, och från enkla till komplexa funktioner
  • Kan bestyckas med en betydande mängd tilläggsfunktioner
  • Hög tillförlitlighet

Hymatek Controls erbjuder GOPS som en del av turbinregulatorprojekt, som en del av nya turbinprojekt och som en fristående produkt. Vi levererar också nya servomotorer och annan relevant utrustning för en komplett hydraulisk installation. Vi är specialiserade på att uppgradera lågtryckssystem och ersätta dem med nya lösningar för 100–140 bar. Med vår systemkompetens har vi även möjlighet att värdera och beräkna krav för nya dimensioner utifrån vattenvägar, turbintyp, m.m. enligt de relevanta kraven.

GOPS kan utrustas med relä-, PLS- eller Connexi®-baserad pumpstyrning.. Kommunikationen med andra enheter kan ske antingen med ett vanligt kabelgränssnitt eller via seriell databusskommunikation.

 

Org.nr. 912 183 262 – Växel: +47 23 37 80 40 – Besöks-/postadress: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-gruppen
Powered by Warp Theme Framework