Hymatek
Capture Theme > Tjänster > Justering av regulatorer

Justering av regulatorer

Hymatek Controls har hög kompetens inom justering av vattenkraftregulatorer. Vi har de instrument och den expertis som krävs för att genomföra en undersökning och justering av reglerkretsarna, så att enheten med regulatorer uppfyller Statnetts (FIKS) och Svenska Kraftnäts krav. Vi mäter den dynamiska responsen, ställer in och dokumenterar reglerkretsar med aggregatet i drift med hjälp av mätningar av stegsvar och frekvensgång. Vid mätning av turbinregulatorkretsen omfattas även vattenvägen. Därmed kan regulatorns och vattenvägens interaktion mätas upp, och stabiliteten dokumenteras korrekt. Hymatek har all nödvändig kompetens och alla nödvändiga beräkningsverktyg för att utföra fullständiga reglertekniska analyser av turbin och vattenväg.

Org.nr. 912 183 262 – Växel: +47 23 37 80 40 – Besöks-/postadress: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-gruppen
Powered by Warp Theme Framework