Hymatek
Capture Theme > Tjenester > Oppgraderinger

Oppgraderinger

Hymatek Controls foretar revisjon av regulatorutrustninger. Overgang til ny driftsstrategi på mange kraftverk medfører ofte langt hyppigere start/stopp av aggregatene enn tidligere, som gir langt større termiske og mekaniske påkjenninger på utstyret. Komponenter som f.eks. brytere og kontaktorer få økt slitasje på grunn av høyere operasjonsfrekvens enn tidligere.

Stadig flere operatører ønsker å oppgradere sine gamle regulatorer. Dette kan være for å få tilgang på ny funksjonalitet, sikre tilgangen på reservedeler, øke tilgjengeligheten til utstyret og for å forlenge levetiden. Hymatek Controls har lang erfaring med, samt kostnadseffektive systemløsninger for oppgradering av eksisterende magnetiseringsutrustninger og turbinregulatorsystemer. Vi har også betydelig kompetanse på oppgradering av hydraulikkaggregater og servomotorer ved overgang til høytrykksløsninger.

Vi har lang erfaring med oppgradering eller komplett skifte av blant annet følgende elektronikk:

HPC160, HPC161, HPC180, HPC185, HPC605, HPC640, HPC650, HPC810, HT22, IKA-RES, LV22, LV26, SF7, TC110, TC210, m.fl.

Org.nr. 912 183 262 – Sentralbord: +47 23 37 80 40 - Besøks-/postadresse: Ole Deviks vei 18, 0666 Oslo, Norge
Copyright © 2016 Hymatek Controls AS, en del av Rainpower-konsernet
Powered by Warp Theme Framework